Rytmisk Rörelseträning & Sensomotorisk Träning

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering 

Passar alla åldrar och funktionaliteter. Bra för ökade flöden av nervsignaler, lymfvätska och blod. Stödjer syresättning, detox och sensorisk integration. Ökar kroppslig medvetenhet, rumslig uppfattning, koordination och samverkan mellan kroppens olika delar, ger en ökad balans och säkerhet vardagen. även taktila tekniker för att lugna ner systemet. . Ger avslappning ochnormaliserar muskeltonus. Integrerar primitiva reflexer  och stödjer motorisk, emotionell och kognitiv utveckling. 

Neuromotorisk och Sensomotorisk träning 

För utveckling av grov- och finmotoriska förmågor, ökad stabilitet och bättre kroppsuppfattning och trygghet. braingymövningar, koordinaationsövninger och grundmotoriska  och finmotoriska övningar för att stötta utveckling och normalisera sensorisk perception.  vi tränar, koordination, ögonmotorik, hörsel, balans och beröring mm. Lugnande och balanserande övningar, taktila tekniker och reflexintegrerande övningar enligt Masgutovametoden. (MNRI) 

Individuell Auditiv Stimulering enligt Kjeld Johansen

Lyssningsträning enligt JIAS med individanpassad musik. Träningen ökar förmågan att lyssna på de områden som är svaga och att ignorera de frekvenser som personen hör för bra. En god lyssningsförmåga är en förutsättning för att kunna fokusera och hålla uppmärksamheten i skolan. Ett över- eller underkänsligt hörselsinne är energikrävande och påverkar förmågan att koncentrera sig i bullriga miljöer, förstå sociala koder och kunna följa samtal. Den lyssningskurva som jag tar fram ligger till grund för de individanpassade ljudspår som tillverkas. Klienten får lyssna 6 dagar i veckan 10 minuter om dagen under 8 veckor innan ett nytt test genomförs.