Rytmisk Rörelseträning & Sensomotorisk Träning

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering 

Passar alla åldrar och funktionaliteter. Bra för ökade flöden av nervsignaler, cerebrospinalvätska, lymfa och blod. Stödjer syresättning, detox och sensorisk integration. Ökar kroppslig medvetenhet, rumslig uppfattning, koordination och samverkan mellan kroppens olika delar. Ger en ökad balans och säkerhet vardagen. Ger avslappning och normaliserar muskeltonus så att  gasutbytet i varje cell ska kunna fungera optimalt. Jag visar hur rörelserna går till och hur du med enkla medel kan integrerar primitiva reflexer som hindrar de livslånga rörelsemönstren att träda fram. På detta sätt stöds motorisk, emotionell och kognitiv utveckling. Även taktila tekniker för att lugna ner systemet vid höga stresspåslag ingår i konceptet. I många fall behöver man även titta på detox och näring för att träningen ska ge det resultat som önskas. Allt hänger samman och kroppen behöver byggstenar för att kunna utvecklas. Inom ramen för Rytmisk Rörelseträning tittar jag på hela människan och ger råd och tips på hur man kan stödja systemet för att nå hälsa.


Neuromotorisk och Sensomotorisk träning 

För utveckling av grov- och finmotoriska förmågor, ökad stabilitet och bättre kroppsuppfattning och trygghet. braingymövningar, koordinaationsövningar och grundmotoriska  och finmotoriska övningar för att stötta utveckling och normalisera sensorisk perception.  Rytmisk rörelseträning är även den en del av den sensomotoriska träningen. Vi tränar koordination, ögonmotorik, hörsel, balans mm. Lugnande och balanserande övningar, taktila tekniker och reflexintegrerande övningar enligt Masgutovametoden. (MNRI) Svetlana Masgutova är ledande i världen på arketypiska rörelsemönster, primitiva reflexer och hur man integrerar dem för att utveckla och bibehålla funktionen på våra livslånga hållnings- och förflyttnings-reflexer etc. Metoden arbetar både dynamiskt och statiskt med reflexerna för att bygga upp och integrera dem. Metoden innefattar även taktila tekniker som balanserar och lugnar systemet och reducerar stress.

Individuell Auditiv Stimulering enligt Kjeld Johansen

Lyssningsträning enligt JIAS med individanpassad musik. Träningen ökar förmågan att lyssna på de områden som är svaga och att ignorera de frekvenser som personen hör för bra. En god lyssningsförmåga är en förutsättning för att kunna fokusera och hålla uppmärksamheten i skolan. Ett över- eller underkänsligt hörselsinne är energikrävande och påverkar förmågan att koncentrera sig i bullriga miljöer, förstå sociala koder och kunna följa samtal. Den lyssningskurva som jag tar fram ligger till grund för de individanpassade ljudspår som tillverkas. Klienten får lyssna 6 dagar i veckan 10 minuter om dagen under 8 veckor innan ett nytt test genomförs.