Din utveckling och hälsa, mitt fokus

Mitt fokus är att du som klient ska känna dig delaktig och lyssnad på. Målet är att du ska känna dig trygg och omhändertagen. Jag uppmuntrar till egenvård och coachar gärna din hemträning. 

Kroppen är fantastisk. Målet är självklart att du ska få verktyg att utvecklas och fortsätta din väg till läkning och växande. Jag vill bidra till att du upplever att det finns en utvecklingspotential och att förändring är möjlig. 

Jag arbetar med olika manuella terapier, neurosensoriska behandlings- och tränings- metoder, frekvensterapi och näringsanalyser. Jag håller även workshops och kurser kring hälsa och välmående.