Din utveckling och hälsa, mitt fokus

Mitt fokus är att du som klient ska känna dig delaktig och lyssnad på. Jag uppmuntrar till egenvård och coachar gärna din hemträning. 

Kroppen är fantastisk. Målet är självklart att du ska få verktyg att utvecklas och fortsätta din väg till läkning och växande. Det finns alltid en utvecklingspotential. 

Jag arbetar med olika manuella terapier, neurosensoriska behandlings- och träningsmetoder, frekvensterapi och näringsanalyser. Jag håller även workshops och kurser kring hälsa och välmående.