Kurser i Rytmisk Rörelseträning

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering 

Jag är internationell kursledare och rytmisk rörelseinstruktör och håller kurser på grundläggande och avancerad nivå. Kurserna riktar sig både till privatpersoner, skolor och förskolor, företag inom friskvård och kroppsterapier, hälso- och sjukvårdspersonal, äldreomsorg. Ett intresse för hälsa och utveckling är fördelaktigt.

Jag har små grupper med fokus på praktiska övningar för att alla ska få ut maximalt av kurserna. Jag samarbetar ibland med andra instruktörer av samma anledning.

Kurserna är antingen LIVE på plats i en lokal eller LIVE On Line eller en kombination av dessa båda. Jag har allt mer gått över till att ha kurser fördelade på 3 dagar för att det inte ska bli så kompakt och då ligger första tillfället ofta via Länk på Zoom för en mera teoretisk genomgång.

Nivå 1

1. Grundkurs: Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, 

16 h. Inga förkunskaper krävs.

På den här kursen får du lära dig grunderna för den rytmiska rörelseträningen: hur du kan använda de rytmiska övningarna för att reglera muskeltonus, stimulera lillhjärnan och stimulera hjärnbarken så att motorik, koordination, uppmärksamhet och impulskontroll förbättras. Kursen går igenom de spädbarnsreflexer som är av betydelse vid ADHD och ADD, och hur man med rörelseövningar kan integrera dessa reflexer. Kompendium och åhörarkopior ges vid kurstillfället. Kursboken Rörelser som Helar kan beställas av mig eller köpas på plats. Några förkunskaper krävs inte.


2. Rytmisk rörelseträning, för en hållbar hälsa

del 1 och del 2. Inga förkunskaper krävs. i samarbete med Eva Johansson

2x 16 h dagar

Den här kursen handlar om den stora betydelse som kost och kosttillskott har vid Rytmisk rörelseträning och för att våra kroppar ska kunna avgifta sig. Del 1 ingår därför numera som en obligatorisk kurs i utbildningen till BRMT Konsult och del 2 om man vill bli BRMT Instruktör och hålla utbildningar.
Vid autism, ADHD, dyslexi, utvecklingsstörning och motoriska problem blir det allt vanligare med födoämnes-intolerans, som försvårar och ibland till och med omöjliggör den Rytmiska rörelseträningen. I del 1 av denna kurs får deltagarna bland annat lära sig hur man testar fram vilka födoämnen man tål och inte tål och i del 2 bland annat vilka kosttillskott man behöver.
Kursen tar också upp de reflexer som är särskilt vanliga vid autism och vid kronisk inflammation samt hur man lägger upp träningen vid sådana tillstånd. 
Kompendium och åhörarkopior fås vid kurstillfället. Boken Autism - en hälsokatastrof som går att hejda går att köpa av mig.

3. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i förskoleåldern. 

24 h. Inga förkunskaper krävs. Ett intresse för barn och deras utveckling är fördelaktigt. Kursen vänder sig till barnskötare, förskollärare, lärare, föräldrar m. fl. som har kontakt med barn.

Dessa kurser lär ut grunderna i den rytmiska rörelseträningen på samma sätt som grundkursen men med speciell inriktning på förskolebarn. Deltagarna får lära sig hur de kan känna igen många viktiga spädbarnsreflexer som påverkar barnets motoriska, känslomässiga och mentala utveckling och hur man med rytmiska rörelseövningar och lekar kan integrera dessa reflexer. 

de första 8 timmarna är en introduktion för nya kursdeltagare.

För den som redan gått en kurs i Rytmisk rörelseträning är kursen 16 h.

4. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid smärta och problem i rörelseapparaten, 

 2x 16 h del 1 och del 2.

Dessa två kurser behandlar muskelspänningar som orsakar värk och inflammation i musklerna, artros i nacke, rygg samt roterat bäcken, skolios och andra felställningar.den vänder sig till alla som intresserar sig för sin egen eller andras hälsa och välbefinnande, oavsett om det gäller i sin yrkesutövning eller privat.


Del 1 går igenom grunderna för Rytmisk rörelseträning och hur man behandlar muskelspänningar som beror på primitiva reflexer, känslomässig stress och aktiva stressreflexer. Vi får lära oss hur man med hjälp av Rytmisk rörelseträning kan lösa upp låsningar i ryggrad och nacke. Kursen går igenom tre av de reflexer som kan orsaka ett roterat bäcken och hur det kan korrigeras genom att integrera dessa reflexer.

16 h Några förkunskaper krävs inte.

Del 2
Kursen går i detalj igenom de reflexer som orsakar muskelspänningar, värk och felställningar och hur man med rytmiska övningar och reflexintegrering åtgärdar problem med käkar, nacke, bröstrygg, ländrygg, höfter, ben, knän, fötter, axlar och armbågar. Vi fortsätter att arbeta med de reflexer som kan orsaka roterat bäcken och lär oss hur vi kan förebygga artros i höfter och knän.

16 h Förkunskaper för denna kurs är antingen delkurs 1 eller kursen Rytmisk rörelseträning och reflexer vid ADHD samt kursen Rytmisk rörelseträning, känslor och inre ledarskap

NIVÅ 2 

5. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap

16 h. förkunskapskrav: någon av kurserna på nivå 1

Detta är en fortsättningskurs som är ett nödvändigt komplement för var och en som vill arbeta med Rytmisk rörelseträning.
Kursen behandlar känslomässiga reaktioner på träningen. Den tar upp hur man kan arbeta med rörelser för att släppa muskelspänningar och komma i kontakt med känslor och hur man arbetar med känsloreaktioner.
Kursen lägger stor vikt på hur man med rytmiska rörelser och reflexintegrering utvecklar sitt inre ledarskap, s.k. exekutiva funktioner, och behandlar även hur man använder Rytmisk rörelseträning vid autistiska och psykotiska störningar.


NIVÅ 3

6. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, drömmar, inre läkning och kreativitet

16 h i samarbete med Eva Johansson. Förkunsapskrav: En eller flera kurser på grundnivå och kurs nummer 4: RRT, känslor och inre ledarskap.

Under denna kurs har deltagarna tillfälle att arbeta med de drömmar som den rytmiska rörelseträningen brukar ge upphov till. Kursen drar paralleller mellan drömmarna och symbolspråket i sagor och myter och tar upp hur man kan använda drömmarna för att hjälpa klienten att övervinna psykologiska och emotionella låsningar. Vi balanserar och läker emotionella blockeringar och trauman.

7. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid läs- och skrivsvårigheter

16 h. Förkunskapskrav: En eller flera kurser på nivå 1 + kurs nr 4: RRT, känslor och inre ledarskap.

Kursen lär bland annat ut hur vår läs- och skrivförmåga påverkas av vår motorik, vårt seende och vår förmåga att känna igen språkets ljud. Vi lär oss att undersöka de reflexer och  motoriska utvecklingsområden som spelar en viktig roll vid läs- och skrivsvårigheter och hur vi med motoriska övningar och reflexintegrering kan träna bort svårigheter som påverkar den visuella förmågan och utvecklingen. Speciell vikt läggs vid att känna igen och testa problem med ögonmotoriken och seendet och hur vi med olika övningar kan påverka läsförmåga och visuell perception.

Övriga kurser i Rytmisk Rörelseträning

Fördjupningskurs på nivå 1, Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, grundkurs.

Fördjupningskurs på nivå 1, Rytmisk rörelseträning, reflexintegrering, kost, kronisk inflammationer och detox.

Fördjupningskurs på nivå 2, Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap.

Fördjupningskurs på nivå 3, Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid läs- och skrivsvårigheter.

Träningskurs: Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid CP-skada och liknande motoriska funktionsvariationer